NIÑOS de la LUNA vzw

NIÑOS de la LUNA is een vzw  voor ontwikkelingssamenwerking en strijdt voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen. Ieder kind heeft recht op een toekomst!!

"NIÑOS de la LUNA" verwijst naar de situatie van de kinderen. Zij leven aan de andere kant van de wereld, beschenen door het maanlicht van onze onwetendheid. Kinderen en jongeren hebben het recht op een thuis, recht op onderwijs en educatie. Iedereen heeft het recht om iemand te worden!!!

NIÑOS de la LUNA is ontstaan op 1 december 2005 door de betrokkenheid en solidariteit van verschillende mensen die streven naar meer gelijke kansen en mogelijkheden voor kinderen en jongeren die leven in een risicosituatie en armoede.

NIÑOS de la LUNA is een organisatie opgebouwd en ondersteund door vrijwilligers.

Wij verzekeren dat alle ondersteuning rechtstreeks gaat naar de educatieve projecten die wij ondersteunen.

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has."  (Margaret Mead).