Puririsun is een educatieve organisatie opgericht in 1999 en gesitueerd in la margen Derecha, één van de armste buurten van Cusco. Deze zone wordt vooral gekenmerkt door extreme armoede, werkloosheid en geweld.

Puririsun is Quechua en betekent – SAMEN -. Puririsun zal samen met de kinderen, jongeren en volwassen van la margen derecha streven naar een samenleving, waar ieder kind een eigen toekomst kan uitbouwen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Puririsun heeft de voorbije jaren, reeds fanatisch werk verricht om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen, tot de unieke persoon die ze zijn! Kinderen passen niet in hokjes en zijn allemaal zo verschillende, met één gemeenschappelijk doel: een eigen toekomst opbouwen en hun talenten ontwikkelen!

Zij hebben een jarenlange expertise in het werken met jongeren en adolescenten in armoede, toegankelijkheid verhogen tot educatie, preventie naar drugs en alcohol en educatie op verschillende vlakken zoals seksualiteit en gezondheid.

Deze kinderen en adolocenten bevinden zich in een situatie van extreme armoede en moeten zich op jonge leeftijd inwerken in de arbeidsmarkt waar ze verschillende verantwoordelijkheden opnemen (genereren van inkomen, zorgen voor broers en zussen, klaarmaken van eten, etc), waardoor ze uitgesloten worden van verschillende rechten (recht om spelen, recht op educatie, etc.) en blootgesteld worden aan verschillende gevaren die invloed hebben op hun fysieke, emotionele en intellectuele ontwikkeling.

Puririsun heeft samen met NIÑOS de la LUNA een project opgestart om de meest kwetsbare van de samenleving te ondersteunen in hun ontwikkeling en hun perspectieven te bieden op een toekomst. Deze jongeren leven aan de rand van de maatschappij en worden gezien als waardeloos voor deze maatschappij. NIÑOS de la LUNA gelooft dat Puririsun samen met deze jongeren een verschil kan maken en deze jongeren een perspectief kan bieden op een eigen toekomst, dit enerzijds door het aanbieden van korte opleidingen (Engels, kok, ober, etc) en/of via technische opleidingen. Daarnaast is het prioritair om preventief op te treden zodat niet meer jongeren in deze doelgroep terechtkomen. Via samenwerkingen met verschillende scholen worden jongeren vroegtijdig aangesproken en begeleid indien er zich verschillende problemen voordoen en daarnaast heeft Puririsun een lokaal ingericht specifiek waar jongeren, jongeren kunnen zijn. Puririsun organiseert verschillende workshops zodat deze jongeren beter gewapend zijn tegen de realiteit. Dit biedt hen mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen.

Puririsun heeft naast het project integratie verschillende projecten, waardoor de sterkte alleen maar duidelijk wordt. Het is onmogelijk om armoede enkel via één invalshoek te benaderen, daarvoor probeert Puririsun met elke doelgroep te werken via verschillende methodieken:

Bibliotheek
Dagelijkse ondersteuning aan ongeveer 80 kinderen en adolescenten. Hier zijn steeds 2 of meer begeleiders aanwezig:

  • Huiswerkbegeleiding en ondersteuning waar nodig
  • Stimuleren van lees, schrijf en begrijpvaardigheden en wiskunde. Hier wordt samengewerkt met verschillende scholen en wordt er gewerkt in kleine groepjes om bepaalde kinderen beter te begeleiden en hun moeilijkheden te verhelpen. Deze groepen worden 2 maal per jaar gevormd. De kinderen kunnen zich inschrijven en verplichten zichzelf om hieraan deel te nemen. Ook de ouders worden betrokken in dit proces, zodat de verantwoordelijk gedeeld is.

Vroegtijdige stimulatie en voorbereiding op het lager onderwijs:

Hier wordt gewerkt met kinderen jonger dan 5 jaar met als doelstelling stimulatie van hun ontwikkeling en vaardigheden

Gezondheidsproject
Er wordt getracht om samen met de kinderen en adolescenten een manier te vinden om hun gezondheid te bewaken. Er wordt rond verschillende themas gewerkt op een pedagogische manier:

  • Medicinale planten
  • Preventie van ondervoeding
  • Gebalanceerde voeding
  • Sexualiteit

Expressie
Stimuleren van de creativiteit en fantasie van de jongeren via artistieke methodieken zoals schilderen, theater, dans, muziek, handvaardigheden. Dit zijn workshops die georganiseerd worden voor een periode van 6 maanden, waar x aantal jongeren op kunnen inschrijven en zich verbinden hier steeds aan deel te nemen.

  • Aanleren en bijscholing van technische vaardigheden: We vertrekken hier met het idee om de jongeren betere perspectieven te bieden op de arbeidsmarkt en dit door stimulering van hun vaardigheden.

Preventie van geweld
Dit project richt zich op de vermindering van geweld tegenover de jongeren en de familiale, schoolse en werkomstandigheden Er wordt gewerkt op 3 verschillende niveaus.

  • Bijstand: Rechterlijke, psychologische en medische bijstand
  • Preventie: Vorming met ouders, leerkrachten en kinderen en adolescenten
  • Opvolging: De maatschappelijk werkster zorgt voor opvolging van de situatie en geeft de nodige bijstand.